GDPR

Farum Karate gør opmærksom på, at der fra tid til anden – typisk ved arrangementer, opvisning, lejre mv. – tages billeder med henblik på dels at gemme i foreningens arkiv, men også for at lægge dem på hjemmesiden eller som del af foreningens klubblad og andre tilsvarende formål.
 
Såfremt man ikke ønsker, at ens billede eller billeder af ens barn bliver brugt på denne måde, bedes man sende en mail til foreningens bestyrelse: [email protected]farumkyokushin.dk.
 
Ændring af samtykke sker ligeledes via ovenstående e-mailadresse.
 
Foreningen orienterer ligeledes medlemmer om fællesaktiviteter – herunder graduering – via e-mailet nyhedsbrev samt opslag på opslagstavle i klubben. Det er derfor vigtigt at alle er tilmeldt nyhedsbrevet og/eller følger med i fysiske opslag i klubben. Klubben tilmelder fra år 2021 automatisk nye medlemmer til nyhedsbrevet.  Såfremt man ikke ønsker dette, skal man afmelde via link i bunden af nyhedsbrevet eller ved mail til kasseren.

Priser, indmelding og indbetaling

Der opkræves 1000 kr. pr. halvår.

Kids-holdet betaler 600 kr. pr. halvår.

De to halvår løber d. 1. januar til d. 30. juni og d. 1. juli til d. 31. december.

Indmeldingsgebyr: kr. 200, dog kr. 100 for kids..

Al indmelding skal ske skriftligt ved at sende følgende oplysninger til kassereren på [email protected]:
  • Fulde navn
  • Adresse
  • Fødselsdato – dag, måned og år
  • Telefonnnumer
  • Mailadresse

Alle undtagen Kids: Indmeldelse kr. 1.200,- dækkende indmeldelse og kontingent til udløbet af indeværende periode (indtil 30/6 henh. 31/12). Ved indmeldelse indenfor tre måneder fra udløb af halvår dvs 1/4-30/6 henh. 1/10-31/12 indbetales kr. 700,-.

Kids: kr. 1.100,- (dækkende indmeldelse, gi og kontingent til udløbet af indeværende periode (indtil 30/6 henh. 31/12). Ved indmeldelse indenfor tre måneder fra udløb af halvår dvs 1/4-30/6 henh. 1/10-31/12 indbetales kr. 800,-.

Ligeledes skal evt. udmelding ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. Kontingent skal betales for hele perioden, der er påbegyndt, også selvom medlemmet melder sig ud, inden perioden er slut.

Indbetalt tilmelding er bindende og refunderes ikke.

Fremtidig kontingentbetaling samt betaling for stævner og lejre sker via Holdsport. Det er derfor vigtigt, at alle medlemmer har en profil på Holdsport. Ved indmeldelse bør man straks logge sig på og efterse, at alle oplysninger er korrekte samt eventuelt skifte password. Alle spørgsmål herom rettes til kassereren.

Ved opkrævninger som ikke er betalt senest efter 7 dage, udelukkes medlemmer fra samtlige aktiviteter.

Graduering (bælteprøve)

Tilmelding og betaling til graduering skal ske via Holdsport.dk. Links hertil vil blive opdateret i kalenderen.

Af hensyn til administration kan man ikke deltage i gradueringen, såfremt indbetaling og tilmelding ikke er foretaget senest 7 dage før.

Tilmelding og betaling senest 7 dage før gradueringen.

Påklædning

Indtil første gradueringsprøve, efter ca. 3 mdr., trænes i en egnet træningsdragt, korte bukser og t-shirt eller lign. Vi træner med bare fødder. Inden første graduering skal medlemmet købe en dogi (karatedragt) med tilhørende stilartsmærke på brystet. Kontingent skal ligeledes være betalt før graduering.

Dogi kan købes hos Budoexperten på Søvangsvej 1 i Hvidovre eller via instruktørene i klubben. Se evt. opslag på tavlen i klubben.

Dogi’en skal ved gradueringen være ren og nystrøget med klubmærket syet eller broderet på venstre skulder, yderst, ca. 1 – 2 cm under skuldersyningen. Brodering af skuldermærke kan ske ved henvendelse i Budoexperten.

Specielt til brillebærere

Brillebærere skal være opmærksom på følgende retspraksis i forbindelse med skade på briller.
“Ud fra retspraksis er man ikke erstatningsansvarlig for skader, man forvolder på hinanden under sport, dans, leg m.m., da begge parter må acceptere den forøgede risiko herved.”
Vi anbefaler derfor vores medlemmer til enten at bære kontaktlinser eller “sportsbriller” under træning.

Ulykkesforsikring

Klubben har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring.