GDPR

Farum Karate gør opmærksom på, at der fra tid til anden – typisk ved arrangementer, opvisning, lejre mv. – tages billeder med henblik på dels at gemme i foreningens arkiv, men også for at lægge dem på hjemmesiden eller som del af foreningens klubblad og andre tilsvarende formål.
 
Såfremt man ikke ønsker, at ens billede eller billeder af ens barn bliver brugt på denne måde, bedes man sende en mail til foreningens bestyrelse: bestyrelse@farumkyokushin.dk.
 
Ændring af samtykke sker ligeledes via ovenstående e-mailadresse.
 
Foreningen orienterer ligeledes medlemmer om fællesaktiviteter – herunder graduering – via e-mailet nyhedsbrev samt opslag på opslagstavle i klubben. Det er derfor nyttigt at tilmelde sig nyhedsbrevet og/eller følger med i fysiske opslag i klubben.

Priser, indmelding og indbetaling

Der opkræves 1.000 kr. pr. halvår.

Kids-holdet betaler dog 600 kr. pr. halvår.

De to halvår løber fra d. 1. januar til d. 30. juni og fra d. 1. juli til d. 31. december.

Indmeldingsgebyr: 200 kr. (100 kr. for kids-holdet).

Al indmelding skal ske skriftligt ved at sende følgende oplysninger til kassereren på kasserer@farumkyokushin.dk:
  • Fulde navn
  • Adresse
  • Fødselsdato (dag, måned og år)
  • Telefonnnumer
  • E-mailadresse

Alle undtagen kids-holdet: Ved indmelding overføres 1.200 kr., hvilket dækker kontingent og gebyr til udløbet af indeværende periode (indtil 30. juni eller 31. december). Ved indmeldelse inden for tre måneder fra udløb af en periode af indbetales kr. 700 kr. Dette gør sig således gældende, hvis indmelding sker i perioderne fra d. 1. april til 30. juni og d. 1. oktober til 31. december.

Kids-holdet: Ved indmelding overføres 1.100 kr., hvilket dækker kontingent, gebyr og en gi (karatedragt) til udløbet af indeværende periode (indtil 30. juni eller 31. december). Ved indmeldelse inden for tre måneder fra udløb af en periode af indbetales kr. 800 kr. Dette gør sig således gældende, hvis indmelding sker i perioderne fra d. 1. april til 30. juni og d. 1. oktober til 31. december.

Ligeledes skal udmelding ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. Kontingent betales for hele perioden, der er påbegyndt, uagtet om medlemmet melder sig ud inden endt periode.

Indbetalt tilmelding er bindende og refunderes ikke.

Fremtidig kontingentbetaling samt betaling for stævner og lejre sker via Holdsport. Det er derfor vigtigt, at alle medlemmer har en profil på Holdsport. Ved indmeldelse bør man straks logge sig på og efterse, at alle oplysninger er korrekte samt eventuelt skifte password. Alle spørgsmål herom rettes til kassereren.

Ved opkrævninger som ikke er betalt senest efter 7 dage, udelukkes medlemmer fra samtlige aktiviteter.

Graduering (bælteprøve)

Tilmelding og betaling til graduering skal ske via Holdsport.dk. Links hertil vil blive opdateret i kalenderen. Prisen er 100 kr. for selve gradueringen og 50 kr. for et nyt bælte.

Af hensyn til administration kan man ikke deltage i gradueringen, såfremt indbetaling og tilmelding ikke er foretaget senest 7 dage før.

Tilmelding og betaling senest 7 dage før gradueringen.

Påklædning

Indtil første gradueringsprøve (værende cirka tre måneder efter start) trænes i en egnet træningstøj værende korte bukser og t-shirt eller lignende. Vi træner med bare fødder.

Inden første graduering skal medlemmet købe en dogi (karatedragt) med tilhørende stilartsmærke på brystet. Kontingent skal ligeledes være betalt før graduering.

Dogi kan købes hos Budoexperten på Søvangsvej 1 i Hvidovre eller via instruktørene i klubben. Se evt. opslag på tavlen i klubben.

Dogi’en skal ved gradueringen være ren og nystrøget med klubmærket syet eller broderet yderst på venstre skulder cirka 1 – 2 cm under skuldersyningen. Brodering af skuldermærke kan ske ved henvendelse i Budoexperten. Oplys ved henvendelse stilart og klub (Farum Kyokushin Karate).

Specielt til brillebærere

Brillebærere skal være opmærksom på følgende retspraksis i forbindelse med skade på briller.
“Ud fra retspraksis er man ikke erstatningsansvarlig for skader, man forvolder på hinanden under sport, dans, leg m.m., da begge parter må acceptere den forøgede risiko herved.”
Vi anbefaler derfor vores medlemmer til enten at bære kontaktlinser eller “sportsbriller” under træning.

Ulykkesforsikring

Klubben har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring.

Bank og CVR

Farum Kyokushin Karate
Ryttergårdsvej 140
3520 Farum
CVR-nr.: 33230958

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Kontonummer: 16752703