Priser

Der opkræves 1000 kr. pr. halvår ved betaling via BS (betalingsservice). Der vil blive tillagt et gebyr på 20 kr. pr. kontigentopkrævning, hvis betalingsservice ikke er tilmeldt.
Kids-holdet betaler 600 kr. pr. halvår.

Indmeldingsgebyr: 200 kr.
Al indmelding skal ske skriftligt ved udfyldelse af indmeldingsblanket, der kan afleveres til en senpai eller mailes til kassereren. Ligeledes skal evt. udmelding ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. Kontingent skal betales for hele perioden, der er påbegyndt, også selvom medlemmet melder sig ud, inden perioden er slut.

Indbetalt tilmelding er bindende og refunderes ikke.

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske vha. indmeldelsesblanketten. Denne udfyldes og gives efterfølgende til en instruktør eller sendes direkte til kasseren.

Kontonummer til indbetaling af kontingent og bælteprøver: 1551-16752703
Bælteprøve (graduering): 100 kr. Desuden 50 kr. hvis bæltet skal skiftes til ny farve efter graduering.

Indbetalt tilmelding er bindende og refunderes ikke.

Tilmelding og betaling senest 14 dage før gradueringen.

Kontonummer til indbetaling til lejre og kontingent

Konto 1551-16752703 – til brug ved indbetalinger.

Husk tydelig angivelse af navn på medlemmet/medlemmerne samt hvilken begivenhed indbetalingen gælder for.

Påklædning

Indtil første gradueringsprøve, efter ca. 3 mdr., trænes i en egnet træningsdragt, korte bukser og t-shirt eller lign. Vi træner med bare fødder. Inden første graduering skal medlemmet købe en dogi (karatedragt) og tilhørende stilartsmærke på brystet.

Dogi kan købes hos Budoexperten på Trekronersgade 126F i Valby eller via instruktørene i klubben. Dogi’en skal ved gradueringen være ren og nystrøget med klubmærket syet på venstre skulder, yderst, ca. 1-2 cm under skuldersyningen.

Specielt til brillebærere

Brillebærere skal være opmærksom på følgende retspraksis i forbindelse med skade på briller.
“Ud fra retspraksis er man ikke erstatningsansvarlig for skader, man forvolder på hinanden under sport, dans, leg m.m., da begge parter må acceptere den forøgede risiko herved.”
Vi anbefaler derfor vores medlemmer til enten at bære kontaktlinser eller “sportsbriller” under træning.

Ulykkesforsikring

Klubben har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring.