Bestyrelsens sammensætning efter april 2014

Formand: Peter Bukhave

Kasserer: Senpai Dan Jensen

Referent: Mette Steen Christensen

Medlem: Mickael Pohti

Medlem: Janne Baadsgaard

Suppleant: Sensei Franz Rasmussen

Suppleant: Charlotte Barfod

Kontakt bestyrelsen ved at klikke her.