Tilskudsberettigede lejre og tilskud per karateka er:
Download hele tilskudspolitikken

Vinterlejre 300 kr.
Kampseminar 200 kr.
Sommerlejre 400 kr.
Børne- og juniorlejre 200 kr.
Kataseminar 100 kr.
Sort- og brunbælteseminar 700 kr.
Grønbæltelejre 150 kr.
Påskelejr (Sverige) 500 kr.
Andre udenlandske lejre 300 kr.