Tilskudsberettigede lejre og tilskud per karateka er:
Download hele tilskudspolitikken

Vinterlejre300 kr.
Kampseminar200 kr.
Sommerlejre400 kr.
Børne- og juniorlejre200 kr.
Kataseminar100 kr.
Sort- og brunbælteseminar700 kr.
Grønbæltelejre150 kr.
Påskelejr (Sverige)500 kr.
Andre udenlandske lejre300 kr.